GOL plannen verfilmd

04-06-2018 0 reacties

Om een evenwichtig en volledig beeld te geven van de GOL plannen zijn er voor de thema’s: natuur, waterveiligheid, cultuurhistorie, recreatie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid filmpjes gemaakt.

De Oostelijke Langstraat is een prachtig gebied. Met GOL werken we aan een toekomst waarin dat gebied zo blijft. Zo besteden we in de gebiedsontwikkeling aandacht aan de totale leefomgeving: natuur, waterveiligheid, cultuurhistorie, recreatie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Door deze integrale aanpak blijft de Oostelijke Langstraat niet alleen toekomstbestendig, maar ook veilig en bereikbaar én ontstaat er de komende jaren meer ruimte voor bedrijven en woningen.

Om een evenwichtig en compleet beeld te geven van de gebiedsontwikkeling zijn er verschillende filmpjes gemaakt voor de bovengenoemde thema's. Elk filmpje licht toe welke maatregelen er zijn of worden uitgevoerd. De filmpjes laten de enorme betrokkenheid zien van de omgeving en betrokken partijen. 

Elke week tot aan 29 juni, de dag waarop Provinciale Staten de Inpassingsplannen vaststellen, wordt er een filmpje online geplaatst op de GOL website. Onderstaand vindt u het eerste filmpje van de reeks. Dit filmpje gaat over de natuurmaatregelen die zullen worden uitgevoerd in de Baardwijkse Overlaat en Vlijmen-Oost.

Bij de Baardwijkse Overlaat en de Voordijk worden bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden via ecologische passages. Zo kunnen dieren en planten zich vrij verplaatsen en verspreiden. De leefomgeving van verschillende dieren, zoals die van dassen, wordt beschermd en er komen rasters voor reeën om zich veilig te kunnen verplaatsen. Verder komen er extra poelen voor amfibieën.

GOL zorgt daarnaast voor de ontbrekende schakel in de bescherming van ‘s-Hertogenbosch tegen hoog water. Deze schakel is een ecotunnel onder de A59 die in te zetten is als verbinding tussen het waterbergingsgebied ten zuiden van de A59 en het Engelermeer. Het nieuwe bergingsgebied kan dan 4,5 miljard liter water opvangen.

 

Bekijk onderstaande video waarin Lianne Schröder (Natuurmonumenten) en Martijn van Heereveld (Aa en Maas) u meer vertellen over de natuurmaatregelen.

In de visualisatie kunt u de nieuwe situaties bekijken van de Baardwijkse Overlaat en Vlijmen-Oost. Klik hier om de visualisatie te bekijken. 

0  reacties