29 juni nemen Provinciale Staten een besluit

26-06-2018 0 reacties

A.s. vrijdag 29 juni nemen Provinciale Staten een besluit over de plannen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Vrijdag 29 juni vindt de Provinciale Statendag plaats. Op deze dag nemen de statenleden een besluit over de inpassingsplannen Oost en West voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Bekijk hier hoe de agenda van de Statendag er op 29 juni uitziet. Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, u kunt de vergadering live volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Integrale aanpak

Op 25 mei legden Gedeputeerde Staten de inpassingsplannen voor GOL Oost en West ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. In de toelichting aan Provinciale Staten lichten Gedeputeerde Staten het voorstel toe. GOL geeft op integrale wijze invulling aan de oplossing voor verschillende problemen. Zo wordt de bereikbaarheid verbeterd van het gebied en gaat er minder verkeer door smalle woonstraten. Daarmee is er minder geluidbelasting op ruim 300 huizen. GOL verbetert ook de verkeersveiligheid op en rond de A59 door het verminderen van het aantal op- en afritten. De resterende op- en afritten worden daarbij veiliger gemaakt. Daarnaast zorgt GOL voor de ontbrekende schakel in de bescherming van ‘s-Hertogenbosch tegen hoogwater. Deze schakel is een ecotunnel onder de A59 die in te zetten is als verbinding tussen het waterbergingsgebied ten zuiden van de A59 en het Engelermeer. Het nieuwe bergingsgebied kan dan 4,5 miljard liter water opvangen. Tot slot zorgt GOL voor het behoud van natuur en historie én voor meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten.

Plannen verfilmd

In onderstaande video kunt u een compilatie bekijken van verschillende filmpjes die gaan over de thema’s: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, waterveiligheid, natuur, cultuurhistorie en recreatie. De compilatie geeft u een impressie van de inhoudelijke plannen in het gebied.

Hier kunt alle filmpjes uit de compilatie los bekijken.

Visualisatie

Op www.brabant.nl/kaartgol kunt u vanuit verschillende zichtlocaties zien hoe het gebied er straks volgens de huidige plannen uitziet. In de visualisatie is extra aandacht besteed aan de situatie in de Baardwijkse Overlaat en Vlijmen-Oost. Hier is te zien hoe de natuurmaatregelen, zoals fauna- en ecotunnels, ecologische verbindingszones en hooilanden met poelen vorm krijgen. De verschillende ontwikkelingen op natuurlijk, cultuurhistorisch en infrastructureel gebied kunt u afzonderlijk bekijken. Zo krijgt u een compleet en actueel beeld van de plannen.  

0  reacties