Aanvullende informatie over indienen beroep PIP GOL

14-08-2018 0 reacties

Begin juli hebben wij u in een nieuwsbrief geïnfomeerd over de manier waarop u, als u dat wilt, beroep in kunt stellen tegen de vaststelling van de inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) Oost en West door Provinciale Staten op 29 juni jl.

Hierbij willen wij u erop attent maken dat op het besluit tot vaststelling van deze provinciale inpassingsplannen de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Indien u beroep wenst in te stellen betekent dit, in aanvulling op hetgeen in de publicatie van het besluit is vermeld, dat belanghebbenden in het beroepschrift gemotiveerd moeten aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de termijn kunnen geen (aanvullende) beroepsgronden meer worden aangevoerd. U dient in het beroepschrift aan te geven dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

0  reacties