Publicatie vergunningen ter inzage

16-03-2018 0 reacties

Over enkele maanden staat het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) GOL op de agenda van Provinciale Staten. Om de gebiedsontwikkeling uit te kunnen voeren is er een aantal uitvoeringsbesluiten nodig.

Publicatie vergunningen

In de voorbereiding van het PIP GOL komen deze week een nieuwe vergunning en een nieuw besluit ter inzage. Het betreft een ontheffing Wet Natuurbescherming: bescherming van planten en dieren (Das) van de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast betreft het een ontheffing op grond van de Wegenwet (afrit 39) van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

De ontwerp- en uitvoeringsbesluiten en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien vanaf 17 maart 2018 tot en met 20 april 2018 via www.brabant.nl/terinzages

Op werkdagen kunt u de stukken ook inzien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

  • gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen;
  • gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk;
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

 

Zienswijzen indienen

U kunt gedurende de periode van 17 maart 2018 tot en met 20 april 2018 schriftelijk reageren, maar via www.brabant.nl/terinzages vindt u ook een link om uw zienswijze digitaal in te dienen. 

0  reacties